Järnkorset 2008?

vonWrede
Inlägg: 476
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Järnkorset 2008?

Inlägg av vonWrede » mån maj 09, 2011 5:47 pm

Jag läste i en lokaltidning att polisen gripit en yngling vid en pendeltågstation. Hans brott var att han på sin jacka bar två symboler som av polisen bedömdes utgöra ”hets mot folkgrupp”. Den ena symbolen var en sydstatsflagga och den andra ett ”järnkors”. När det gäller sydstatsflaggan kan väl vilken påläst försvarsadvokat som helst vid en eventuell rättegång påpeka att den faktiskt fortfarande är officiell flagga på några håll i USA, om än i minskande omfattning. Men ”järnkorset” då? Det är väl graverande?

Samtidigt meddelades att det i Tyskland (som har strängare lagstiftning än Sverige när det gäller vissa symboler) föreligger ett förslag att förnya järnkorset! Det rör sig om en ”petition”, inlämnad av en Timmy Schwarz till det tyska parlamentet, ”Förbundsdagen”. Enligt tysk lag måste Förbundsdagen ta ställning till en petition om den skrivits under av minst 2000 personer. Här föreligger över 5000 underskrifter. Med tysk noggrannhet finns alla namn på Förbundsdagens hemsida...

Förslagsställaren tänkte sig att järnkorset skall utdelas till soldater i Bundeswehr som tjänstgör utomlands under svåra förhållanden. Det finns ingen lämplig utmärkelse för soldater som utsätts för särskilda påfrestningar. För att erhålla existerande utmärkelser räcker det med att vara på plats.

Utseendet på det nya järnkorset skulle bli som 1957 års, med nål på baksidan, alltså motsvarande första klassen och det skulle bäras på vänster bröstficka. Prestationsutmärkelsen som nu har den platsen skulle förpassas till släpspännet som en miniatyr. Någon indelning av det nya järnkorset i klasser nämns inte i förslaget.

Förslagsställaren tycks inte ha koll på läget i alla avseenden eftersom han skriver att ”några mottagare av järnkorset finns väl knappast i livet”...vilket kan betyda att han är medveten om att det rör sig om en devalvering av järnkorset men om ingen mottagare av ett ”riktigt” järnkors är i livet behöver ingen ta illa upp...

Men visst finns det många innehavare av järnkorset i livet! Och dessa har mest reagerat negativt. SS-veteranernas tidning ”Der Freiwillige” tar helt avstånd från detta förslag av bl.a. följande skäl:

- Järnkorset har sedan 1813 endast utdelats till soldater som har försvarat Tyskland, under tyskt överkommando. Dessa förutsättningar anser man inte föreligga i exempelvis Afghanistan

- De påfrestningar som tyska soldater utsätts för i främmande länder kommer inte i närheten av kraven som gällde för att få järnkorset exempelvis på östfronten

En och annan krigsveteran skall ha skrivit under. T.o.m. medlemmar i OdR, riddarkorsbärarnas organisation. Man kan tänka sig att deras bevekelsegrunder är att man ser förslaget som en rehabilitering av järnkorset.

Men SS-veteranerna i ”Der Freiwillige” såg snarare förslaget som en kränkning av järnkorset.

vonWrede
Inlägg: 476
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Det blev inget järnkors

Inlägg av vonWrede » tis maj 10, 2011 7:03 pm

Den 13 augusti 2008 instiftades för första gången sedan 1945 en tapperhetsutmärkelse i Tyskland. Ikraftträdandet skedde genom förbundspresidentens underskrift den 18 september.

Behovet av en tapperhetsutmärkelse anses ha ökat i och med Tysklands engagemang i Afghanistan m.m. Tidigare har man vid behov delat ut Ehrenkreuz der Bundeswehr, men detta var ingen bra lösning eftersom den utmärkelsen är avsedd för ”lojal pliktuppfyllelse och prestationer över genomsnittet”. Eftersom den dessutom är indelad i klasser som bestäms av antalet tjänsteår har den kommit att betraktas som en uppgraderad utmärkelse för trogen tjänst.

Vid något tillfälle har man i stället delat ut Bundesverdienstkreuz för tapperhet, exempelvis vid den dramatiska fritagningen av gisslan i Mogadishu 1977. Detta var inte heller någon bra lösning eftersom denna orden även utdelas till politiker m.fl. (Inget ont om dom).

Man har alltså saknat en utmärkelse där det framgår av utseende att den är utdelat för tapperhet och inget annat. Därför har önskemålet om ett återinstiftande av järnkorset uppkommit. Det förslaget var nog orealistiskt, bl.a. antar man att Tysklands allierade skulle ha protesterat. Järnkorset är alltför förknippat med världskrigen.

I stället har man skapat en variant på Ehrenzeichen der Bundeswehr i tre klasser. Alla tre klasser är utformade så att det skall synas att dom är utdelade för tapperhet. Någon sammanblandning med korsen för trogen tjänst skall ej kunna ske.

Bilden föreställer den högsta klassen, Ehrenkreuz für Tapferkeit. Den skall utdelas för ”utomordentligt tappra dåd”. En vild gissning från min sida är att den skulle kunna jämföras med EK1. Det som utmärker tapperhet är eklöven på bandet och släpspännet.
Ehrenkreuz der BW für Tapferkeit.jpg
Ehrenkreuz der BW für Tapferkeit.jpg (145.01 KiB) Visad 3990 gånger
Nedan visas den nya tapperhetsutmärkelsens övriga två klasser. Den näst högsta klassen har samma namn som utmärkelsen för ”lojal pliktuppfyllelse etc” med 20 tjänsteår, Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Och samma rang antar jag. Det som utmärker tapperhet är den röda kanten och kriterierna är ”för särskilt framstående prestationer, i synnerhet enskilda dåd, med livet som insats” fritt översatt. Jag gissar att denna ungefär motsvarar EK2.

Den lägsta klassen har samma namn som utmärkelsen för ”lojal pliktuppfyllelse etc” med 10 tjänsteår, Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber. Och förmodligen samma rang. Även här markeras tapperheten med en röd kant och kriterierna är ”för särskilt framstående prestationer, i synnerhet enskilda dåd, utan fara för liv och lem”. Formuleringen för väl tankarna till någon klass av KVK.
Ehrenkreuz der BW in Gold u. Silber.jpg
Ehrenkreuz der BW in Gold u. Silber.jpg (147.56 KiB) Visad 3990 gånger
Källor:
”Internationales Militaria-Magazin” nr 136
”Orden und Ehrenzeichen” nr 59

Skriv svar