Hur riddarkorset bars

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

När ett riddarkors skulle utdelas i fält försökte man ordna en högtidlig ceremoni med de medel som stod till buds. Riddarkorset hängdes provisoriskt runt halsen på den belönade. Bandet var brett, 45 mm och så långt att korset kom att hänga en bit ner på bröstet. Efter ceremonins slut fick riddarkorsbäraren ordna bandet på något sätt (exempelvis med ett resårband) så att det låg spänt under kragen som en strypsnara. Därmed hamnade korset på sin rätta plats, högst upp vid halsen. (Och inte så som man kan se på TV från nobelfesten, där halsordnarna bärs i så slappa band så att dom doppas i soppan under middagen.)

Hur en av de högst rankade SS-generalerna, ϟϟ-Oberstgruppenführer Paul Hausser löste detta berättas i Der Freiwillige, nr 2 1981.

Mammas pojke

När Paul Hausser fått riddarkorset tog han upp ett snöre ur fickan och sade: ”När jag var liten sa min mamma, Paul, se alltid till att ha ett snöre och en spik i fickan. Man vet aldrig när det kan behövas!”. Därefter lossade han bandet från riddarkorset, vek ihop det noggrant och la ner det i fickan. Sedan hängde han på sig riddarkorset igen i snöret, som han spände och knöt under kragen.

”...hm, undrar när spiken kommer till användning...”.

Nedanstående teckning som föreställer Paul Hausser är gjord av ingen mindre än Ernst Krause. Som alla samlare vet var Ernst Krause, ϟϟ-Unterscharführer i Leibstandarte ϟϟ Adolf Hitler, den konstnärligt ansvarige för östfrontmedaljen.
Bilagor
Paul Hausser.jpg
Paul Hausser.jpg (316.02 KiB) Visad 10436 gånger

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

Det existerar en frontbild på generalöverste Erich Hoepner (senare delaktig i attentatet 20 juli 1944 och avrättad 8 augusti samma år) där han bär ett EK2 runt halsen som ersättning för riddarkorset, vilket han erhöll 27 oktober 1939. Något band syns inte utan korset kan vara fäst i ett snöre under kragen som jag beskriver i ett tidigare inlägg.

Grundregeln tycks ha varit att från det ögonblick man fick vetskap om en utdelad utmärkelse skulle den också pryda uniformen. Oavsett om den fanns tillgänglig eller ej. Om den belönade exempelvis tjänstgjorde på ett krigsfartyg långt från hemmahamnen och fick vetskap om förläningen telegrafiskt såg man till att tillverka en utmärkelse av plåt eller vad som helst som stod till buds ombord. Detta beskrivs i en annan tråd.

Nu har jag hittat en bild på en urkund där man har gått ett steg längre. Det rör sig om en provisorisk urkund för riddarkorset där divisionschefen mer eller mindre uppmanar den belönade att i brist på ett riddarkors lösa problemet enligt egen bedömning vilket torde betyda att ett EK2 skall bäras runt halsen.

Innehållet i korthet:

”Major Willy Müller har tilldelats järnkorset riddarkors. Någon urkund föreligger ej. Major Müller är berättigad att bära riddarkorset.
I avsaknad av ett reglementsenligt riddarkors tillåts major Müller att bära ett ersättningsutförande.”
(Min fetstil).

Den provisoriska urkunden är daterad 26 april 1945 och underskriven av chefen för 233:e pansardivisionen, generallöjtnant Max Feremerey.

Så kaotiskt var alltså läget de sista dagarna av kriget att en general mer eller mindre anmodade en underställd att vidtaga en åtgärd som i fredstid hade föranlett en disciplinär åtgärd!

Man måste förstås väga in att synliga krigsutmärkelser ansågs höja stridsmoralen och sporra de ännu ej belönade till stordåd.
Bilagor
Urkund RK.jpg
Urkund RK.jpg (256.07 KiB) Visad 10423 gånger

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Willy Müller, foto

Inlägg av vonWrede »

Fotot föreställer major Willy Müller som nämns i förra inlägget. Han var chef för pansarpionjärbataljon 144 och officiellt datum för hans riddarkorsförläning var den 14 april 1945. Storleksmässigt ser ”riddarkorset” ut att kunna vara ett EK2 men det är svårt att se hur det i så fall är fäst i bandet. Det kan också vara ett riddarkors som lagts till på bilden i efterhand genom retuschering.
Bilagor
Willy M.jpg
Willy M.jpg (74.02 KiB) Visad 8916 gånger

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

Jag hittade följande bild som är ytterst intressant i detta sammanhang.

Bildtexten lyder:

"Den påstådda riddarkorsbäraren tillhörande armén som avbildas på sitt bröllop skall ej ha erhållit riddarkorset. Vem vet namnet och känner till bakgrunden?"
091222.jpg
091222.jpg (246.09 KiB) Visad 8916 gånger
Enbart bildtexten väcker ju intresse genom sin formulering. Hur vet man att vederbörande ej har erhållit riddarkorset om man inte vet vem det är?

Min första reaktion på bilden var att förklaringen helt enkelt är att det rör sig om EK2. Kanske brudgummen just har erhållit EK2 och valde att bära det på bröllopet i ett riddarkorsband om halsen. Var min tanke.

Men vid närmare granskning är jag mindre säker på detta.

Det som talade för att det var EK2 var i första hand att det inte finns något EK1 på bröstfickan. Till skillnad mot många andra utmärkelser behölls ju som bekant de lägre klasserna av järnkorset på uniformen efter hand som högre klasser utdelades. Riddarkorsbärare bar ju med stolthet både EK2 och EK1.

(Jag läste någonstans om en soldat som vid mottagandet av sitt riddarkors fick en reprimand för att han inte bar sitt EK1 vid ceremonin. I det fallet var han ovanligtvis inte innehavare av EK1 vilket dock snabbt ordnades...)

Något som också talar för att det rör sig om EK2 är att bandet tenderar att ligga an 90 grader mot korset vilket jag har berört tidigare i tråden.

Vad som talar för att det verkligen är ett riddarkors är förstås bandbredden samt att korset ser ganska stort ut jämfört med infanteristormutmärkelsen. Ett riddarkors är 48 mm högt och infanteristormutmärkelsen 61-62 mm hög. Vidare skymtar en utmärkelse snett nedanför som skulle kunna vara EK1. Men det är i så fall en märklig placering, det borde vara tvärtom.
091222 2.jpg
091222 2.jpg (248.25 KiB) Visad 8916 gånger
Att bära ett riddarkors utan att vara berättigad var dock straffbart. I detta fall rör det sig dessutom om en officer. Så det måste finnas en annan förklaring. Antingen rör det sig om EK2 eller en helt okänd riddarkorsbärare. Det finns ju några tveksamma fall.

Källa: SS-veteranernas tidning "Der Freiwillige" nr 7/8 2009[/size]

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

Oberleutnant zur See Johannes Limbach tilldelades riddarkorset 6 februari 1945. Han tjänstgjorde på U-181 som vid detta tillfälle befann sig i Singapore, då ockuperat av Japan.

Något riddarkors fanns inte tillgängligt av naturliga skäl utan Limbach försågs vid den högtidliga utdelningsceremonin med ett EK2 i ett långt smalt band, troligtvis 30 mm brett, runt halsen.

Första bilden föreställer Limbach vid utdelningsögonblicket.
091104 1.jpg
091104 1.jpg (266.65 KiB) Visad 8785 gånger
På nästa bild hyllas han omedelbart efter utdelandet av besättningen som bildar front. Här ser man tydligt hur järnkorset tenderar att vinklas eftersom bandringen ju är parallell med korset.
091104 2.jpg
091104 2.jpg (273.14 KiB) Visad 8785 gånger
Intressantast är emellertid den tredje bilden som visar Limbachs efterlämnade utmärkelser. Överst till vänster befinner sig ett EK2, sannolikt det exemplar han en gång erhöll som ett ytterst tillfälligt ”riddarkors”. Till och med det långa EK2-bandet är bevarat.[/size]
Bilagor
091104 3.jpg
091104 3.jpg (269.17 KiB) Visad 8785 gånger

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

Oberleutnant zur See Johannes Limbach tilldelades alltså riddarkorset den 6 februari 1945. Eftersom inget riddarkors fanns till hands bar han under utdelningsceremonin ett EK2 i ett smalt band runt halsen enligt tidigare inlägg.

Givetvis ville man snarast ersätta detta med ett "riktigt" riddarkors. Vilket var svårt eftersom den belönade befann sig i Singapore. Dessutom var ju detta i krigets slutskede, delar av Tyskland hade redan erövrats av fienden.

Så man lät en lokal juvelerare tillverka ett riddarkors efter bästa förmåga, kanske med ledning av bilder. Resultatet blev ett endelat riddarkors i silver med hög halt, 925/1000. Något för stort, 51 x 51 mm, vikt 23 gram.
Bilagor
140119.jpg
140119.jpg (169.76 KiB) Visad 8441 gånger

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

Oberleutnant zur See Johannes Limbachs riddarkors enligt ovan levererades tydligen utan band och bandring så korset bars fäst med en säkerhetsnål i ett smalt EK 2-band, se bilden.

Efter kriget försåg Johannes Limbach sitt riddarkors med korrekt bandring och band i rätt bredd.

Detta riddarkors avviker ju rätt mycket från ett normalt exemplar vilket alla kan konstatera. Det måste dock karaktäriseras som "äkta" och utgör ett exempel på att man inte alltid kan avfärda avvikande objekt som förfalskningar eller fantasiobjekt.
Bilagor
140309.jpg
140309.jpg (116.4 KiB) Visad 8171 gånger

vonWrede
Inlägg: 478
Blev medlem: tis dec 14, 2010 8:45 pm
Kontakt:

Re: Hur riddarkorset bars

Inlägg av vonWrede »

Avlutningsvis en bild på Johannes Limbachs provisoriska urkund vilken var den enda han fick. Undertecknad av Fregattenkapitän Wilhelm Dommes. Limbachs grad anges som Leutnant trots att han redan 1 oktober 1944 blev befordrad till Oberleutnant. Detta fel finns även i listor över riddarkorsbärare.
100219 4.jpg
100219 4.jpg (243.7 KiB) Visad 7846 gånger
Allra sist en bild på hyllningstelegrammet till Oberleutnant Limbach från bägge storamiralerna, Dönitz och Raeder[/size]
Bilagor
100219 5.jpg
100219 5.jpg (252.46 KiB) Visad 7846 gånger

Skriv svar